قوانین و شرایط

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی کالاخانگی به دقت ملاحظه فرمایید.

ورود کاربران به وب‏‌سایت کالاخانگی  هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری کالاخانگی  و سایر خدمات ارائه شده توسط کالاخانگی به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات کالاخانگی است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین کالاخانگی از سوی کاربر است.

 

Whatsapp